Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Danh sách tập

Hán Sở Tranh Hùng - King’s War | Tập 1

6.9 / 27 đánh giá
Đạo diễn: Cao Hi Hi
Sản xuất: Bona Film Group
Vào năm 210 trước Công nguyên, trong thời kỳ biến động sau cái chết của Hoàng đế Tần, các chiến binh nổi dậy Hạng Vũ và Lưu Bang chiến đấu để giành quyền kiểm soát đế chế Trung Quốc.  
Tags: Lịch sử

Có thể bạn thích

Phim bộ 8.3 60 Tập
Phim bộ 8.1 40 Tập
Phim bộ 8.9 15 Tập
Phim lẻ 8.4 102 Phút
Phim bộ 7.3 45 Tập
Phim bộ 8.3 55 Tập
Phim bộ 8.2 43 Tập
Phim bộ 7.5 50 Tập
Phim bộ 10.0 45 Tập
Phim bộ 8.2 60 Tập
Phim bộ 8.1 40 Tập
Phim lẻ 7.5 86 Phút
Phim bộ 8.8 54 Tập
Phim bộ 9.3 32 Tập
Phim bộ 7.6 38 Tập
Phim bộ 9.1 38 Tập
Phim bộ 8.7 38 Tập
Phim bộ 8.9 48 Tập
Phim bộ 8.8 61 Tập (5 Phần)
Phim bộ 8.1 31 Tập
Phim bộ 8.8 36 Tập
Phim bộ 7.6 39 Tập
Phim bộ 8.3 40 Tập
Phim bộ 8.4 60 Tập
Phim bộ 8.8 46 Tập
Phim bộ 8.2 34 Tập
Phim bộ 8.4 86 Tập (2 Phần)
Phim bộ 8.6 42 Tập
Phim bộ 8.4 80 Tập
Phim bộ 7.8 38 Tập