Sorry, this video is not available in your country.

Hàng Loạt Cây Phượng Được Trồng Mới Thay Thế Cây Sâu Mục Ở Hà Nội

chia sẻ

Hàng Loạt Cây Phượng Được Trồng Mới Thay Thế Cây Sâu Mục Ở Hà Nội

Người đăng: hongvan83
Các cây phượng mới trồng thay thế trên một số tuyến phố ở Hà Nội được tưới nước và chống đỡ bằng khung sắt.

Video Tin Tức/Xã hội

Xem thêm