Sorry, this video is not available in your country.

Hàng Trăm Công Nhân Thức Trắng Đêm Vớt Xác Cá Hồ Tây

chia sẻ

Hàng Trăm Công Nhân Thức Trắng Đêm Vớt Xác Cá Hồ Tây

Người đăng: conmalangvudai
Tối 8/7, hàng trăm công nhân được huy động để thu vớt cá chết và dọn dẹp vệ sinh môi trường ở hồ Tây (Hà Nội).  
Tags: tin tức

Video Tin Tức/Xã hội

Xem thêm