Sorry, this video is not available in your country.

Hành Tinh Biến Đổi (Phần 1 - Tập 1)

chia sẻ

Hành Tinh Biến Đổi (Phần 1 - Tập 1)

Trong dự án dài 7 năm về lịch sử tự nhiên đầy tham vọng của BBC, hãy cùng ghé thăm các hệ sinh thái nguy cấp nhất Trái đất, gặp những người đấu tranh để khôi phục sự cân bằng sinh thái.