Sorry, this video is not available in your country.

Họ Đã Xây Chúng Như Thế Nào? (Phần 1 - Tập 3)

chia sẻ

Họ Đã Xây Chúng Như Thế Nào? (Phần 1 - Tập 3)

Cùng tìm hiểu về những công trình nhân tạo vĩ đại nhất mọi thời đại, xem họ dùng vật liệu và công nghệ xây dựng như thế nào để vượt qua giới hạn, tạo nên các tuyệt tác có một không hai này.