Sorry, this video is not available in your country.

Hoa Loa Kèn Ở Hà Nội Vào Vụ Thu Hoạch

chia sẻ

Hoa Loa Kèn Ở Hà Nội Vào Vụ Thu Hoạch

Người đăng: thienbinh
Hoa loa kèn đầu vụ mỗi bó 100 bông có giá 120.000 đồng, cao gấp rưỡi so với cùng thời điểm năm trước.

Video Tin Tức/Xã hội

Xem thêm