Sorry, this video is not available in your country.

Hướng Dẫn Viên Người Sherpa Cứu Một Nhà Leo Núi Khỏi "Tử Địa" Everest

chia sẻ

Hướng Dẫn Viên Người Sherpa Cứu Một Nhà Leo Núi Khỏi "Tử Địa" Everest

Người đăng: quanhphan1103
Ngày đăng: 07/06/2023
Một nhà leo núi người Malaysia đã sống sót trong gang tấc sau khi được một hướng dẫn viên người Sherpa cõng xuống từ vùng "tử địa" của đỉnh núi Everest. 

Tin Tức Tất cả

Xem thêm