Sorry, this video is not available in your country.

Indonesia Muốn Sinh Ít Con Hơn

chia sẻ

Indonesia Muốn Sinh Ít Con Hơn

Người đăng: quanhphan1103
Ngày đăng: 26/05/2023
Theo một cuộc khảo sát do Bộ Kế hoạch Quốc gia của nước này công bố vào ngày 16/5/2045, Indonesia dự kiến sẽ bị thay thế thành quốc gia đông dân thứ tư thế giới vào năm 2045 trong bối cảnh tỷ lệ sinh chậm lại. 

Tin Tức Tất cả

Xem thêm