Sorry, this video is not available in your country.

Kênh Nước Đen Ngập Ngụa Rác Đã Được Dọn Sạch

chia sẻ

Kênh Nước Đen Ngập Ngụa Rác Đã Được Dọn Sạch

Người đăng: Mynt
Ngày đăng: 17/05/2024
Sau khi ra quân "giải cứu", kênh Nước Đen (quận Bình Tân, TP.HCM) đã được dọn sạch rác và lục bình, người dân vui mừng vì đã bớt mùi hôi, thông thoáng hơn.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm