Sorry, this video is not available in your country.

Khánh Ly: 'Tôi Không Nghĩ Mình Đã Sức Cùng Lực Kiệt'

Khánh Ly: 'Tôi Không Nghĩ Mình Đã Sức Cùng Lực Kiệt'

Người đăng: conmalangvudai
"Nhiều người hỏi tại sao tôi lại làm đêm nhạc có chủ đề Như một lời chia tay, hay vì tôi đã sức cùng lực kiệt. Nhưng tôi không nghĩ như vậy", danh ca chia sẻ.
Tags: Giải trí

Video Giải trí/Sao

Xem thêm