Sorry, this video is not available in your country.

Kiểm Tra 2 Công Ty Tài Chính Phát Hiện Nhiều Hoạt Động Vi Phạm Pháp Luật

chia sẻ

Kiểm Tra 2 Công Ty Tài Chính Phát Hiện Nhiều Hoạt Động Vi Phạm Pháp Luật

Người đăng:
Ngày đăng: 24/11/2022
Công an tỉnh Quảng Nam vừa kiểm tra hành chính Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset (viết tắt Công ty Mirae Asset) và Công ty Luật TNHH MTV LEGAL A PLUS (Viết tắt Công ty TNHH LEGAL A PLUS) tại TP Tam Kỳ, qua đó phát hiện nhiều hoạt động vi phạm pháp luật tại 2 công ty này.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm