Sorry, this video is not available in your country.

Làng Đại Học 'Treo' 2 Thập Kỷ Nhìn Từ Trên Cao

chia sẻ

Làng Đại Học 'Treo' 2 Thập Kỷ Nhìn Từ Trên Cao

Người đăng: conmalangvudai
Dự án làng đại học Đà Nẵng được Chính phủ phê duyệt từ 21 năm trước nhưng đến nay vẫn còn ngổn ngang, khiến người dân rất bức xúc.
Tags: tin tức

Video Tin Tức/Thời sự

Xem thêm