Sorry, this video is not available in your country.

Lão Nông Sài Gòn Thu Tiền Triệu Mỗi Ngày Nhờ Nuôi Artemia

chia sẻ

Lão Nông Sài Gòn Thu Tiền Triệu Mỗi Ngày Nhờ Nuôi Artemia

Người đăng: hongvan83
Đầu tư trang trại gần 600m2 nuôi artemia (thức ăn cho cá cảnh) ông Lê Như Phú, 65 tuổi (quận 12, TP HCM) thu nhập gần 2 triệu mỗi ngày.  

Video Tin Tức/Xã hội

Xem thêm