Sorry, this video is not available in your country.

Lợn Đất Dát Vàng Giá Hàng Chục Triệu Cho Nhà Giàu Chơi Tết

chia sẻ

Lợn Đất Dát Vàng Giá Hàng Chục Triệu Cho Nhà Giàu Chơi Tết

Người đăng: hongvan83
Sản phẩm kết hợp từ nghệ nhân gốm Bát Tràng và dát vàng Kiệu Kỵ có giá 12 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn và 99 triệu đồng cho bản đặc biệt. Mỗi chú lợn đất phải trải qua 22 công đoạn khác nhau. Do tính chất phức tạp, mỗi ngày, nghệ nhân chỉ làm được một con.

Video Tin Tức/Xã hội

Xem thêm