Sorry, this video is not available in your country.

Lý Do Loki Thấy Hulk Là Sợ Xanh Mặt

chia sẻ

Lý Do Loki Thấy Hulk Là Sợ Xanh Mặt

Người đăng: nguoidep_123
Nguyên nhân của việc Loki nhìn thấy Hulk là sợ xanh mặt bắt nguồn từ trong The Avengers 1 được chiếu cách đây 5 năm.

Video Giải trí

Xem thêm