Sorry, this video is not available in your country.

Mẹ Trẻ Nghỉ Đẻ 3 Năm Để Nuôi Con Trên Vựa Rơm, Đồng Cỏ

chia sẻ

Mẹ Trẻ Nghỉ Đẻ 3 Năm Để Nuôi Con Trên Vựa Rơm, Đồng Cỏ

Người đăng: hongvan83
Cho con ăn bốc, chơi với rơm rạ, ngủ trên bãi cỏ, chị Ngọc (Thanh Hóa) bị hàng xóm gán biệt danh 'mẹ bẩn'.

Video Tin Tức/Xã hội

Xem thêm