Sorry, this video is not available in your country.

Metro Số 1 Dự Kiến Khai Thác 7 Đoàn Tàu Từ Tháng 7/2024

chia sẻ

Metro Số 1 Dự Kiến Khai Thác 7 Đoàn Tàu Từ Tháng 7/2024

Người đăng:
Ngày đăng: 02/04/2024
Theo phương án được cập nhật trong kế hoạch vận hành tuyến Metro số 1 của Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1, tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) dự kiến sẽ vận hành 7 đoàn tàu loại 3 toa trong 3 tháng đầu, từ 1/7 đến 30/9 năm 2024.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm