Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Bữa Tối Với Herve - My Dinner With Herve

Dựa trên câu chuyện có thật, cuộc gặp gỡ giữa Hervé Villechaize và một nhà báo đang chật vật ở LA đã dẫn đến những hệ quả làm thay đổi cuộc đời của đôi bên.  

Có thể bạn thích