Sorry, this video is not available in your country.

Ngân Hàng Sữa Mẹ Đầu Tiên Ở Sài Gòn

chia sẻ

Ngân Hàng Sữa Mẹ Đầu Tiên Ở Sài Gòn

Người đăng: thienbinh
Sau một thời gian thử nghiệm, ngày 10/4 tới đây ngân hàng sữa mẹ tại BV Từ Dũ sẽ chính thức đi vào hoạt động.

Video Tin Tức/Xã hội

Xem thêm