Dương Lệ Âm
Cô tốt nghiệp khoa Kịch nghệ của Trường Nghệ thuật Guoguang năm 1981. Cô bắt đầu sự nghiệp của mình từ năm 18 tuổi