Nhã Phương
Nhã Phương tên thật là Trần Thị Nhã Phương. Cô được biết đến sau các bộ phim như Những Thiên Thần Áo Trắng (2009), Quả Tim Máu (2014), Vừa Đi Vừa Khóc (2014), Tuổi Thanh Xuân (2014, 2016), Zippo Mù tạt Và Em (2016), Ngày Ấy Mình Đã Yêu (2018)...