Rachel Hurd-Wood
Rachel Hurd-Wood là nữ diễn viên và người mẫu người Anh, nổi tiếng với vai diễn Wendy Darling trong Peter Pan, Corrie McKenzie trong Tomorrow, When War Began, Sibyl Vane trong Dorian Gray và vai diễn truyền hình Rachel Maddox trong Clique.