Suraj Sharma
Suraj Sharma đã ra mắt lần đầu tiên với vai trò diễn viên trong bộ phim Life of Pi vào năm 2012. Đạo diễn bởi Ang Lee, bộ phim đã nhận được rất nhiều lời đánh giá chuyên môn tích cực cũng như một đề cử giải BAFTA hạng mục Ngôi sao Trẻ Đang lên.