Út Bạch Lan
Nghệ sĩ Út Bạch Lan thường được người hâm mộ và đồng nghiệp gọi là "Sầu nữ". Bà nổi tiếng qua nhiều vở diễn như: Nửa Đời Hương Phấn, Chưa Tắt Lửa Lòng, Áo Trắng Nàng Mộng Trinh...