Sorry, this video is not available in your country.

Nghị Viện Thế Giới: Bộ Luật Quản Lý AI Toàn Diện Đầu Tiên Trên Thế Giới - Những Gợi Mở Từ EU (Phần 2)

chia sẻ

Nghị Viện Thế Giới: Bộ Luật Quản Lý AI Toàn Diện Đầu Tiên Trên Thế Giới - Những Gợi Mở Từ EU (Phần 2)

Người đăng:
Ngày đăng: 15/04/2024
Những hình ảnh và âm thanh giả mạo một tuyên bố hay một hành động không có thực... Những thông tin sai lệch được lan truyền một cách nhanh chóng... Đây là những rủi ro tiềm ẩn mà trí tuệ nhân tạo AI có thể gây ra đối với thế giới, bên cạnh những lợi ích mà nó mang lại cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm