Sorry, this video is not available in your country.

Ngư Dân Hà Tĩnh Trúng Mùa Ruốc, Thu Tiền Triệu Mỗi Ngày

chia sẻ

Ngư Dân Hà Tĩnh Trúng Mùa Ruốc, Thu Tiền Triệu Mỗi Ngày

Người đăng: hongvan83
Cuối tháng 6 âm lịch là mùa ruốc biển, trung bình mỗi ngày ngư dân Hà Tĩnh đánh bắt được khoảng 100 kg, thu hơn một triệu đồng.

Video Tin Tức/Xã hội

Xem thêm