Sorry, this video is not available in your country.

Người Dân Bám Vách Đá Bắt Ốc Núi Sau Cơn Mưa Đầu Mùa

chia sẻ

Người Dân Bám Vách Đá Bắt Ốc Núi Sau Cơn Mưa Đầu Mùa

Người đăng: hongvan83
Vào tháng 3-4 âm lịch hàng năm, người dân huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa soi đèn, bắt ốc núi sống trên vách đá sau mỗi cơn mưa rào.

Video Tin Tức/Xã hội

Xem thêm