Sorry, this video is not available in your country.

Người Đàn Ông Gần 20 Năm Nuốt Rắn Và Kiếm

chia sẻ

Người Đàn Ông Gần 20 Năm Nuốt Rắn Và Kiếm

Người đăng: hongvan83
Theo nghề diễn xiếc từ năm 7 tuổi, đến nay anh Nguyễn Văn Hoàng có thể nuốt một lúc 4 con rắn, 7 thanh kiếm và đóng đinh vào mũi.        

Video Tin Tức/Xã hội

Xem thêm