Sorry, this video is not available in your country.

Người Dân Reo Hò Khi 13 Thành Viên Đội Bóng Được Giải Cứu

chia sẻ

Người Dân Reo Hò Khi 13 Thành Viên Đội Bóng Được Giải Cứu

Người đăng: conmalangvudai
Khi chiếc xe cứu thương cuối cùng đến bệnh viện ở tỉnh Chiang Rai, người dân địa phương đã hò reo vui mừng vì chiến dịch giải cứu 13 thành viên đội bóng đã được hoàn thành.
Tags: tin tức

Video Tin Tức/Thời sự

Xem thêm