Sorry, this video is not available in your country.

Người Dân Thích Thú Ngắm Đàn Thiên Nga Trên Sông Ở Hải Phòng

chia sẻ

Người Dân Thích Thú Ngắm Đàn Thiên Nga Trên Sông Ở Hải Phòng

Người đăng: hongvan83
Những ngày qua, hàng nghìn người đến xem đàn thiên nga hơn 40 con bơi dưới sông Tam Bạc. Đây là điểm nhấn tạo nên không gian vui chơi mới của thành phố.

Video Tin Tức/Xã hội

Xem thêm