Sorry, this video is not available in your country.

Người Mỹ Bán Hàng Việt Trên Các Trang Thương Mại Điện Tử Quốc Tế

chia sẻ

Người Mỹ Bán Hàng Việt Trên Các Trang Thương Mại Điện Tử Quốc Tế

Người đăng: hongvan83
Một người đàn ông Mỹ tận dụng sức mạnh của thương mại điện tử để bán lẻ xuyên biên giới các loại hàng hóa Việt Nam.

Video Tin Tức/Xã hội

Xem thêm