Sorry, this video is not available in your country.

Người Phụ Nữ Giúp Việc Gần 30 Lần Hiến Máu Cứu Người

chia sẻ

Người Phụ Nữ Giúp Việc Gần 30 Lần Hiến Máu Cứu Người

Người đăng: hongvan83
Chồng mất, phải làm giúp việc nhà kiếm sống nhưng khi có đợt hiến máu tình nguyện bà Phan Thị Mỹ Vân, 55 tuổi (An Giang) đều tham gia.

Video Tin Tức/Xã hội

Xem thêm