Sorry, this video is not available in your country.

Nhà Sư Nhật Bản Kết Hợp Phật Giáo Với Beatbox

chia sẻ

Nhà Sư Nhật Bản Kết Hợp Phật Giáo Với Beatbox

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 11/08/2020
Sau khi thành nhà sư, Yogetsu Akasaka đã tận dụng kinh nghiệm chơi nhạc trước đó để kết hợp với các bài giảng và tụng kinh Phật giáo.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm