Sorry, this video is not available in your country.

Nhân Viên Amazon Biểu Tình Phản Đối Quay Lại Văn Phòng

chia sẻ

Nhân Viên Amazon Biểu Tình Phản Đối Quay Lại Văn Phòng

Người đăng: quanhphan1103
Ngày đăng: 08/06/2023
Cuộc biểu tình của nhân viên Amazon diễn ra vào ngày 31/5 để phản đối chính sách buộc quay lại văn phòng làm việc của công ty.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm