Sorry, this video is not available in your country.

Nhiều Giải Pháp Mới Kiểm Tra Nồng Độ Cồn Trong Đại Dịch Covid-19

chia sẻ

Nhiều Giải Pháp Mới Kiểm Tra Nồng Độ Cồn Trong Đại Dịch Covid-19

Người đăng: Haihm
Ngày đăng: 23/03/2020
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, để đảm bảo thực hiện nghiêm nghị định 100 của Chính phủ, cảnh sát giao thông tỉnh Bình Phước đã áp dụng nhiều giải pháp phòng chống lây lan dịch covid- 19 trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm