Sorry, this video is not available in your country.

Những Chiếc Xe Triệu Đô (Phần 4 - Tập 14)

chia sẻ

Những Chiếc Xe Triệu Đô (Phần 4 - Tập 14)

Jeff Bezos và Jamie Foxx có điểm chung là gì? Họ đều mua xe từ nhà buôn ô tô nổi tiếng RD Whittington. Chương trình kể về cách anh kết nối giới siêu giàu với những món đồ chơi triệu đô của họ.