Sorry, this video is not available in your country.

Những Màn Hỗn Chiến Nảy Lửa Trên Sân Cỏ

Yêu thích

Vấn Nạn Bạo Lực Sân Cỏ

Vấn Nạn Bạo Lực Sân Cỏ: Những Màn Hỗn Chiến Nảy Lửa Trên Sân Cỏ

Người đăng: 442online
Thể loại: Thể thao, Bóng đá
Vấn nạn bạo lực sân cỏ luôn bị lên án, bởi nó chính là kẻ thù giết chết bóng đá đẹp và tinh thần thượng võ của thể thao, nhưng nó vẫn tồn tại trong suốt lịch sử hình thành và phát triển của môn thể thao vua. 
Tags: bạo lực sân cỏ

Có thể bạn thích