Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Nước Mỹ Và Những Điểm Đến Đa Sắc

Khám Phá Châu Mỹ: Những nhà tù khắc nghiệt nhất nước Mỹ - Thử thách cuối cùng

Thể loại: Khoa giáo, Khám Phá
Châu Mỹ rộng hơn 42 triệu km2, đứng thứ hai trên thế giới. So với các châu lục khác, châu Mĩ nằm trải dài trên nhiều vĩ độ hơn cả, từ vùng cực Bắc đến tận vùng cận cực Nam. 

Những Điểm Đến Lý Tưởng Ở Châu Mỹ La Tinh

Những Dấu Chân Địa Đàng

Có thể bạn thích