Sorry, this video is not available in your country.

Nổ Mỏ Than Ở Colombia, Ít Nhất 11 Người Thiệt Mạng

chia sẻ

Nổ Mỏ Than Ở Colombia, Ít Nhất 11 Người Thiệt Mạng

Người đăng: quanhphan1103
Ngày đăng: 23/03/2023
Một vụ nổ mạnh đã làm hư hại một loạt 5 mỏ than ở Colombia, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và 10 người mất tích.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm