Sorry, this video is not available in your country.

Ở Nơi Bác Sĩ Thích ''Hẹn Gặp Lại'' Bệnh Nhân

chia sẻ

Ở Nơi Bác Sĩ Thích ''Hẹn Gặp Lại'' Bệnh Nhân

Người đăng: hongvan83
Hẹn gặp lại bệnh nhân là điều tối kỵ trong bệnh viện, nhưng đối với những bệnh nhân thận mạn, "hẹn gặp lại" có ý nghĩa như một lời chúc tốt lành.

Video Tin Tức/Xã hội

Xem thêm