Sorry, this video is not available in your country.

Phụ Nữ Ả Rập Xê Út Đứng Gác Ở Thánh Địa Mecca Lần Đầu Tiên

chia sẻ

Phụ Nữ Ả Rập Xê Út Đứng Gác Ở Thánh Địa Mecca Lần Đầu Tiên

Người đăng: Yenht
Ngày đăng: 27/07/2021
Hàng chục nữ quân nhân đã trở thành một phần của các cơ quan an ninh theo dõi những người hành hương ở Mecca và Medina, cội nguồn của đạo Hồi.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm