Sorry, this video is not available in your country.

[Quá trình hình thành trái đất] Khám phá về các tiểu hành tinh

chia sẻ

[Quá trình hình thành trái đất] Khám phá về các tiểu hành tinh

Người đăng: khamphathegioi.vn
Trái đất, một hành tinh 4.5 tỉ năm tuổi vẫn đang trong quá trình phát triển. Lớp vỏ trái đất được tạo thành từ nhiều cách thú vị khác nhau...

Video Tin Tức/Pháp luật

Xem thêm