Sorry, this video is not available in your country.

Quốc Gia Nào Sở Hữu Lượng Vàng Dự Trữ Lớn Nhất Thế Giới?

chia sẻ

Quốc Gia Nào Sở Hữu Lượng Vàng Dự Trữ Lớn Nhất Thế Giới?

Người đăng: conmalangvudai
Bảng xếp hạng lấy số liệu từ trang Trading Economics cho thấy Mỹ là quốc gia trữ nhiều vàng nhất thế giới.
Tags: Khám phá

Video Tin Tức/Thời sự

Xem thêm