Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Danh sách tập

Rồng Bay Phượng Múa - Love In The War | Tập 1

9.0 / 33 đánh giá
Đạo diễn: Tôn Thụ Bồi Vương Dục Lân
Đây là một bộ phim truyền hình kể về sự kiện có thật của “Hội Hoa Mẫu Đơn” xảy ra vào năm 1874 - thời nhà Thanh. Các địa điểm chính khác bao gồm Đường Sơn, Phúc Kiến, Tuyền Châu, Đài Loan Đảo Khẩu và An Bình.   

Có thể bạn thích

Phim bộ 10.0 200/320 Tập
Phim bộ 8.6 153 Tập
Phim bộ 9.8 179 Tập
Phim lẻ 8.7 105 Phút
Phim bộ 8.4 25 Tập
Phim bộ 7.8 29 Tập
Phim bộ 7.3 24 Tập
Phim bộ 7.7 27 Tập
Phim bộ 8.9 24 Tập
Phim lẻ 8.6 101 Phút
Phim bộ 8.6 40 Tập
Phim bộ 9.0 76 Tập
Phim bộ 8.3 26 Tập
Phim bộ 8.6 33 Tập
Phim bộ 8.5 30 Tập
Phim bộ 8.6 41 Tập
Phim bộ 8.5 30 Tập
Phim bộ 8.3 33 Tập
Phim bộ 7.9 33 Tập
Phim bộ 9.0 30 Tập
Phim bộ 9.7 14/36 Tập
Phim lẻ 9.5 117 Phút
Phim bộ 8.7 14 Tập
Phim bộ 8.6 32 Tập
Phim bộ 7.6 21 Tập
Phim bộ 7.8 13 Tập
Phim bộ 6.3 44 Tập
Phim bộ 8.3 60 Tập
Phim bộ 8.1 40 Tập
Phim lẻ 8.5 67 Phút