Sorry, this video is not available in your country.

Tàu Vỏ Sắt Nước Ngoài Trôi Vào Đảo Cù Lao Chàm

chia sẻ

Tàu Vỏ Sắt Nước Ngoài Trôi Vào Đảo Cù Lao Chàm

Người đăng:
Ngày đăng: 02/12/2023
Chiều 1-12, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Nam - cho biết một chiếc tàu sắt số hiệu nước ngoài không người lái trôi dạt vào bờ biển Cù Lao Chàm.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm