Sorry, this video is not available in your country.

Thợ Lặn Vật Lộn Chui Qua Hầm Ngầm Giải Cứu Đội Bóng Thái

chia sẻ

Thợ Lặn Vật Lộn Chui Qua Hầm Ngầm Giải Cứu Đội Bóng Thái

Người đăng: conmalangvudai
Hàng chục thợ lặn đã tiến vào hang Tham Luang, vượt qua những địa hình khó khăn để giải cứu đội bóng nhí. Chiến dịch giải cứu hiện chạy đua với thời gian trước khi mưa lớn trở lại.
Tags: tin tức

Video Tin Tức/Thời sự

Xem thêm