Sorry, this video is not available in your country.

Thu Minh: Xin Lỗi, Tôi Chưa Thể Gọi Chi Pu Là Ca Sĩ

Thu Minh: Xin Lỗi, Tôi Chưa Thể Gọi Chi Pu Là Ca Sĩ

Người đăng: seuden9x
Theo Thu Minh, Chi Pu có thể trở thành thần tượng giải trí. Tuy nhiên nếu xét về khía cạnh quan trọng nhất là giọng hát, hot girl này chưa thể được gọi với danh xưng là ca sĩ.

Video Giải trí/Sao

Xem thêm