Sorry, this video is not available in your country.

Trí Tuệ Nhân Tạo Đóng Góp 30 Nghìn Tỉ Nhân Dân Tệ Cho Nền Kinh Tế Trung Quốc

chia sẻ

Trí Tuệ Nhân Tạo Đóng Góp 30 Nghìn Tỉ Nhân Dân Tệ Cho Nền Kinh Tế Trung Quốc

Người đăng: dunght2
Ngày đăng: 20/06/2024
Số liệu của các cơ quan nghiên cứu Trung Quốc đã chỉ ra triển vọng to lớn của trí tuệ nhân tạo (AI) trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế của quốc gia này trong khoảng 10 năm sắp tới.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm