Sorry, this video is not available in your country.

Animal Planet Chó Pit Bull Và Những Tù Nhân Bị Quản Chế (Phần 10 - Tập 5)

Yêu thích

Chó Pit Bull Và Những Tù Nhân Bị Quản Chế (Phần 10 - Tập 5)

Thời gian chiếu: 02:30 13/07/2019 Thời lượng dự kiến: 55 phút

Trạm cứu hộ Villalobos thuê những tù nhân được tha bổng để giúp giải cứu, huấn luyện lại và nhận nuôi những con chó pit bull bị lạm dụng, bỏ rơi và chó hoang, rồi nỗ lực tìm chủ mới cho chúng