Sorry, this video is not available in your country.

Animal Planet Gặp Gỡ Chim Cánh Cụt (Tập 2)

Yêu thích

Gặp Gỡ Chim Cánh Cụt (Tập 2)

Thời gian chiếu: 07:40 08/12/2018 Thời lượng dự kiến: 30 phút

Chương trình theo chân các bác sỹ đầy tâm huyết nỗ lực bảo vệ mạng sống của loài chim cánh cụt tại Bệnh viện Sanccob Seabird ở Cape Town.